Barcelona Tech City, l'ànima de l'ecosistema emprenedor