"Col·laborar per finançar projectes és l'essència del crowdfunding"