Ana Guasch: ‘Amb Querida Carmen, hem aconseguit capitalitzar la paella arreu del món'