ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Una visió panoràmica d'Amèrica del Nord i els Estats Units

Idees d'experts   Pedro Parada

El professor Pedro Parada fa un resum dels principals indicadors macroeconòmics del subcontinent americà, i posa de relleu la seva gran dimensió, l'heterogeneïtat del mercats i legislacions dins dels Estats Units i la seva lenta però sostinguda recuperació econòmica.

15/10/2012

Idees Força

Estats Units és un país molt gran i amb un creixement lent però superior al de la Unió Europea.

Actualment presenta una lenta i fràgil recuperació, però l'atur es preveu que no passi del 8,1%.

Estats Units serà el segon país que liderarà el creixement mundial els propers 10 anys.

En termes empresarials no es pot parlar d'un mercat, sinó de molts mercats tant per les seves dimensions com per l'hetereogeneïtat legal i administrativa pròpia d'un estat federal.

Perfil digital

Pàgines relacionades