"La indústria dels països escandinaus està molt ben organitzada a través dels clústers"