La innovació es troba al centre del que és desitjable, rendible i viable