L’inversor respon: Abel Conill i l’aposta pels investigadors