L’inversor respon: Josep Solé i la inversió tecnològica amb ‘human touch’