L’inversor respon: Josep Magdalena i la inversió en biotecnologia