ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Les últimes tecnologies de bioremediació s'adapten a l'entorn local

Idees d'experts   Georgina Vidal i Gavilan

La preservació del medi és una preocupació creixent al món, especialment en els països que presenten un major impacte ambiental. La bioremediació, descontaminació amb productes biològics, és un camp innovador i amb un gran potencial de negoci.

Georgina Vidal, enginyera ambiental, ens dóna la seva visió sobre les tendències de futur en aquest camp.

Idees Força

Les últimes tecnologies aplicades en bioremediació s’adrecen cap a l’adaptació de les actuacions al context local específic.

La major experiència en l’aplicació de les biotecnologies per a la remediació en països líders com els Estats Units o els Països Baixos els permet racionalitzar els costos econòmics i ambientals d’aquestes tecnologies.

La tendència actual és a adaptar tecnologies sostenibles consolidades als països amb més experiència.

L’Amèrica Llatina és un dels principals mercats emergents en bioremediació, que requerirà l’ús de tecnologies ja consolidades.

Perfil digital