Magí Galindo: iniciativa internacional en impressió 3D amb presència a Catalunya