Notes convertibles. Quan escauen a un inversor o a un emprenedor?