ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

El que has de saber per protegir els teus avenços en indústria 4.0

Idees d'experts   Dámaso Gallardo, agent de propietat industrial de Clarke Modet & Co

El que has de saber per protegir els teus avenços en indústria 4.0

La digitalització dels processos industrials exigeix també prestar atenció a la correcta protecció dels dispositius, procediments o softwares per mantenir l’avantatge competitiu.

Protegir els actius és un dels deures de qualsevol empresa. Una obligació que el camí cap a la digitalització i la indústria 4.0 no fa més que reforçar. A més, quan parlem d’actius no ho fem només d’elements materials. Els intangibles també tenen una importància cada cop més gran en el valor d’una empresa. “Hem de saber que els tenim i donar-los la protecció adequada per no perdre aquest valor. Si no ho fem, altres empreses copiaran o s’apropiaran d’un valor que hem generat”, assegura Dámaso Gallardo, agent de propietat industrial de Clarke Modet & Co en una jornada organitzada per ACCIÓ i l’Enterprise Europe Network (EEN).

Formes de protecció

Per protegir la propietat industrial en el marc 4.0, l’expert assenyala tres figures bàsiques: la marca, el disseny industrial i la patent. “Es poden combinar les diferents formes, no són excloents. L’objectiu ha de ser obtenir la millor protecció possible”, precisa Gallardo.

“La marca ha d’indicar l’origen empresarial i ser susceptible de representació. Ha de servir per distingir en el mercat els productes d’una empresa respecte els d’una altra”, explica.

"Hi ha 3 figures bàsiques per protegir la propietat industrial: la marca, el disseny industrial i la patent"

Pel que fa al disseny industrial, es tracta d’una figura que “protegeix l’aspecte estètic, mai no t’hauria de protegir un aspecte tècnic”. El disseny a protegir ha de ser nou i tenir un caràcter singular. “S’utilitza molt per a interfaces, que són habituals en la indústria 4.0”, destaca l’expert.

Ara bé, la figura estrella és la patent, que informalment i de forma simplificada podríem definir com un “contracte entre l’inventor o sol·licitant i l’estat pel qual aquest pot divulgar la seva invenció a canvi d’un monopoli”. Aquesta divulgació ha de tenir prou detalls tècnics perquè la societat pugui seguir investigant en aquesta línia.

Tenen caràcter temporal (20 anys per regla general) i tres requisits bàsics: una aplicabilitat industrial; ser una novetat que no s’hagi divulgat abans en qualsevol forma; i tenir activitat inventiva, és a dir, que no es consideri òbvia per un expert en la matèria.

La sol·licitud de patents en indústria 4.0 va clarament a l’alça. O dit d’una altra manera, les sol·licituds de patents relacionades amb la indústria 4.0 creixen per sobre de la mitjana. Dins d’aquestes, destaquen les encaminades a protegir aspectes com la connectivitat, la seguretat o l’anàlisi de dades.

Què protegeix la patent?

Dins el concepte d’indústria 4.0 es poden distingir tres tipus d’elements principals a protegir per via de patents: dispositius, procediments i software (invencions implementades per ordinador).

“La llei europea o l’espanyola en principi no consideren invencions els mètodes matemàtics, els programes d’ordinador o les presentacions d’informació perquè no es consideren tècnics”, explica Gallardo. Tot i així, assegura que la jurisprudència “s’ha adonat que poden arribar a ser tècnics, sobretot en la seva aplicació. Per tant, si pots demostrar que amb això resols un problema tècnic podràs obtenir una patent si compleixes la resta de requisits.

Cal tenir en compte que els mètodes matemàtics no es poden protegir com a tals perquè són idees abstractes. “Però si és el fonament de la nostra invenció no hem de descartar la protecció. Si resolem un problema tècnic i té un efecte en aquest sentit, per exemple per controlar un procediment industrial o per crear un dispositiu, aquest procés el podré protegir”, ressalta.

"Hi ha tres tipus d’elements principals a protegir per via de patents: dispositius, procediments i software"

Pel que fa a les formes de presentació d’informació, “es refereixen tant al contingut com a la forma com es presenta. Si tracta de preferències de l’usuari i és estètic no s’admet; però si milloro la relació humà-màquina o provoco un efecte fisiològic en l’usuari, es podrà protegir”.

Finalment, a les invencions implementades per ordinador es requereix l’ús d’eines informàtiques i que una o més característiques es portin a terme totalment o parcialment per mitjà d’un programa d’ordinador. “Has de demostrar que la invenció és tècnica. Podem protegir el procediment que porta a terme el programa. Si hi ha mitjans tècnics addicionals els has d’incloure a la reivindicació i explicar què fa cadascun”, detalla.

Sigui com sigui, l’expert deixa clar que si la tecnologia ha de canviar radicalment al cap de poc temps respecte al que s’explica a la patent, podria no tenir sentit presentar-la com a sol·licitud de patent perquè un cop presentada no es podrà modificar radicalment el seu contingut. Ara bé, “si el que optimitzo és el funcionament però les etapes es mantenen, sí que té sentit”.

Per què i quan protegir-nos?

El sentit de protegir la propietat industrial es troba quan fer-ho ofereix un avantatge competitiu a l’empresa. “El registre té uns costos, si no hi ha un negoci darrere no té cap sentit fer el registre, serien despeses sense retorn”, diu Gallardo.

Un concepte clau en aquest sentit és la territorialitat, és a dir, on es fa el registre. “Hauràs de registrar-ho a tots els països que t’interessi perquè normalment els drets són nacionals. Això fa que els costos siguin força elevats”, conclou.