ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Puentis i Kantox, préstecs i divises

Idees d'experts   Pilar de Torres i Antoni Rami

Antoni Rami i Pilar de Torres, fundadors de Kantox i Puentis respectivament, ens presenten dues alternatives financeres per a les empreses. Pilar de Torres presenta les noves tècniques d'apropament entre empreses i inversors mitjançant Internet i Antoni Rami ens mostra la facilitat actual per intercanviar divises entre empreses sense necessitat d'intermediació bancària.

Idees Força

A la situació actual de crisi financera, els inversors tenen poques alternatives d’inversions i algunes com la borsa són extremadament volàtils. Les alternatives d’invertir en renda fixa són limitades.

Puentis presenta una nova oferta d’inversió, alternativa a les inversions clàssiques, que possibilita la diversificació de les seves inversions.

Es tracta d’una font de finançament completament nova, independent de canals tradicionals com ara els bancs, les caixes o els proveïdors.

Les inversions es transfereixen directament al compte de les empreses i no se’n pot fer ús fins que els préstecs subscriuen.

Kantox opera com a central de compres: compra directament les divises al mercat majorista de divises a Londres i trasllada directament el preu als seus clients, de forma immediata i transparent.

Elimina els intermediaris i en fa una anàlisi d’estalvi.

Kantox és: mid-market + free transparent.