ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

“Els Estats Units tenen una gran confiança en la seva capacitat de recuperació de l'economia”

Idees d'experts   Sergi Mata, director de les Oficines Exteriors d'ACCIÓ a Nova York i Washington

Sergi Mata, director de les Oficines Exteriors d'ACCIÓ a Nova York i Washington DC

Quin impacte té la crisi sanitària provocada per la Covid-19 sobre l'economia dels Estats Units? Com poden afectar les empreses catalanes amb negocis al país les mesures que ha pres el govern? Quines oportunitats de negoci hi haurà als Estats Units en els propers mesos? Ho explica Sergi Mata, director de l'Oficina Exterior d'ACCIÓ a Nova York i Washington.

14/05/2020

Els Estats Units representen una de les economies més importants del món, però al mateix temps, és un dels països que més s’està veient afectat per la pandèmia sanitària. És també un dels principals socis comercials de Catalunya. De fet, l’any 2019 el total de les exportacions catalanes a aquest mercat van superar els 2.600 milions d’euros (un 5,3% més respecte l’exercici anterior), mentre que 10.200 empreses catalanes hi van vendre els seus productes.

Els principals productes que Catalunya exporta als Estats Units són la maquinària (amb un 13,3% del total de l’any 2019, que suposa un volum de 353,8 milions d’euros) i els productes farmacèutics (un 10,6%, 283 milions d’euros). Aquests són, precisament, dos dels sectors que concentraran més oportunitats per a les empreses catalanes que facin negocis als Estats Units, tant aquelles que hi exporten com les que hi tenen establiment físic. De fet, els Estats Units és el segon país amb més filials catalanes, amb 640, segons dades del 2018.

Malgrat la incertesa generada per la Covid-19 i el seu impacte sobre l’economia, els Estats Units seguiran essent un dels principals mercats per a l’empresa catalana, tractant-se d’una de les principals potències mundials i d’un gran mercat amb uns 330 milions d’habitants.

Ho explica en aquesta entrevista Sergi Mata, director de l’Oficina Exterior d’ACCIÓ a Nova York i Washington DC.

Quina és la situació de la pandèmia als Estats Units actualment?

En termes de dades, a dia d'avui, els Estats Units estan liderant el rànquing de casos de persones infectades amb més d’1,35 milions, i el de morts, amb més de 81.000. Ja portem moltes setmanes de semi-tancament i les xifres, que són molt importants, continuen augmentant a un ritme del 2% diari (uns 25.000 casos nous al dia). És cert que els casos ja estan baixant les principals ciutats que es van veure afectades en un primer moment, com Nova York, Detroit o Nova Orleans, però a altres llocs del país està passant el contrari.

Hem de tenir present que aquí el concepte de ciutat és diferent a l'europeu perquè tenim grans ciutats molt afectades, però també hi ha moltes zones on la gent viu molt apartada. Aquests territoris han tingut pocs casos inicialment, però ara que comencen a reobrir-se comencen a tenir-ne.

Com està afectant aquesta situació el clima empresarial i econòmic?

A aquesta situació hi hem de sumar l'impacte econòmic de la pandèmia, que és molt rellevant. Els Estats Units van un parell de setmanes més enrere en comparació amb Europa pel que fa als tancaments, però ha sigut un procés molt similar. La principal diferència és que la decisió de tornar a obrir l'economia depèn de cadascun dels estats i per tant, estem veient velocitats molt diferents.

Una altra dada que ja coneixem és la del PIB, que durant el primer trimestre de l’any ha patit una caiguda del 4,8%. Els experts vaticinen que a finals d’any es pot arribar a un descens de l’economia d’entre el 5% i el 7%, tot i que també es calcula que la recuperació s’iniciï ràpidament i que en dos anys s’hagi tornat a la situació en què estàvem abans de la pandèmia.

En aquest sentit, cal tenir present que els Estats Units tenen una gran confiança en la seva capacitat de recuperació. Aquesta actitud és històrica i s’ha vist en crisis anteriors, fins i tot de segles enrere. Això sí, aquesta recuperació serà a un ritme desigual segons cada sector, per descomptat.

Quin és l’impacte sobre l’ocupació?

Setmanalment es donen a conèixer les dades d’atur, que actualment superen els 33 milions de persones. I del conjunt dels aturats, molts estudis creuen que un terç no recuperarà la seva feina en els propers mesos, una situació que contrasta molt amb les dades del mes de febrer, durant el qual gairebé hi va haver plena ocupació al país. Això està afegint molta pressió als estats per reobrir l’economia el més aviat possible, tot i que hi ha diferents corrents d’opinió en aquest sentit. Tot i així, sembla que la pràctica totalitat dels estats tornaran a funcionar plenament a finals de maig, amb obertures per fases i en funció de com evolucionin les dades sanitàries. Per exemple, grans estats com Florida i Texas ja han obert, tot i que altres com Nova York, Nova Jersey o Califòrnia ho faran de manera gradual començant les properes setmanes.

"Estem ajudant les empreses catalanes amb establiment als Estats Units per trobar ajuts a nivell federal, estatal i municipal"

Quines mesures ha adoptat el govern dels Estats Units per ajudar a impulsar l’activitat empresarial en aquest context?

Les empreses poden trobar ajuts i diferents tipus de mesures en tres nivells diferents: el govern federal, el de cada estat i el municipal. Des d'ACCIÓ estem ajuntant les empreses catalanes amb establiment als Estats Units a navegar per totes aquestes iniciatives que tenen disponibles depenent d’on es trobin establertes, perquè les mesures federals són iguals per a totes les empreses, però els podem ajudar també a identificar els diferents suports que hi ha segons l’estat o municipi on es trobin.

A nivell federal, l’Administració ha posat en marxa ajuts sense precedents amb xifres que no s’havien vist mai. Podem identificar diferents blocs d’iniciatives, entre els quals el més rellevant és el Payroll Protection Plan (PPP) que es dirigeix a les petites empreses, a qui ofereix ajusts i préstecs que han de destinar bàsicament al manteniment de nòmines, al pagament de salaris dels treballadors. En cas de demostrar que els diners s’han destinat al manteniment de llocs de treball no caldrà retornar l’ajut. En una primera ronda es va aprovar un ajut de 350.000 milions de dòlars i ara acaba de sortir-ne la segona, de 310.000 milions de dòlars.

A més, la Small Business Administration (SBA) concedeix préstecs ràpids a petites i micro empreses per valors entre 10.000 i 25.000 dòlars. Per beneficiar-se’n, han de demostrar que han patit un impacte com a conseqüència de la pandèmia. També s’han impulsat mesures de condonació de deutes previs de les petites empreses amb l'administració o de deduccions d'impostos per a aquelles empreses que demostrin que mantenen els seus o que tenen dificultats.

D’altra banda, una línia molt important es dirigeix directament a les famílies i els treballadors. Se’ls ofereixen xecs o ajuts perquè les persones a l’atur puguin gaudir d’una assegurança mèdica, que als Estats Units està molt relacionada amb la feina, així com suport a les baixes laborals, entre d’altres.

Quins sectors s’estan veient més afectats per aquesta situació?

Lògicament, hi ha sectors que han patit molt més que la resta aquestes primeres setmanes de crisi i que són molt rellevants per als Estats Units. És el cas d’àmbits com l'oci, la restauració, la cultura i l’entreteniment, del sector hoteler, el de les aerolínies (en aquest cas, el govern ja ha realitzat un primer rescat i segurament n'haurà de fer d’altres) i molt especialment, el retail.

Tota la pressió del comerç en línia que el sector retail ja estava patint des de fa anys s’està precipitant encara més actualment. Hi ha grans empreses del sector que ja s’han declarat en fallida, com ara J.Crew o Neiman Marcus. En aquest context, des d’ACCIÓ estem assessorant empreses catalanes perquè comencin a aprofitar el canal on-line com a mecanisme d'internacionalització.

I en canvi, quins productes generen més demanda?

El consumidor americà té tendència a la compra de pànic. S'ha vist en moltes altres crisis anteriorment i amb aquesta especialment. Ara ja hem passat aquesta fase de compra compulsiva de productes d'alimentació i de primera necessitat, de manera que la situació s'està normalitzant; però ara hi ha una tendència de compra derivada de la nova normalitat i de la vida a casa.

Un cop superada aquesta primera fase, què demana el consumidor americà?

Hi ha molta demanda d’entreteniment virtual (videojocs o plataformes de continguts en streaming, per exemple), així com un increment de l’interès per tots aquells productes i serveis vinculats a l’e-learning. D’altra banda, tractant-se d’un país amb un sistema de sanitat privat, també està augmentant la demanda de serveis mèdics virtuals (tant aquells vinculats directament a la pandèmia com aquells que no), així com de serveis de psicologia, per exemple.

Aquesta nova normalitat també està veient un increment de la demanda de productes de neteja, de cura personal i dels nens o les mascotes, així com de tot allò vinculat al bricolatge i les millores a la llar, que són activitats que culturalment tenen molta presència als Estats Units. Per descomptat i com ha passat en altres països, també hi ha una gran demanda de material sanitari, equipaments mèdics o materials de protecció.

Quines consideracions (de marc legal, de seguretat laboral, de protecció sanitària) ha de tenir en compte una empresa catalana que faci negocis als Estats Units, en la situació actual? I els propers mesos?

En l’àmbit legal i de seguretat del treball que afecti les empreses catalanes veurem una situació similar a la normativa que tenim a Catalunya sobre protecció del treballador i distància social. Les empreses hauran de garantir que els seus treballadors tornin a treballar de manera segura, principalment amb la introducció de mesures de distanciament social i això també afecta les empreses catalanes que treballin als Estats Units. Les mesures a prendre estan molt lligades a la higiene i la seguretat, com ara poder entregar als treballadors materials de protecció i garantir el manteniment de la distància necessària entre ells.

La situació és molt similar a la d’Europa. En aquest sentit, els sectors que experimentaran una tornada més lenta seran sobretot els sectors vinculats a l’oci, com ara la restauració, els esdeveniments o la cultura (teatres, cinemes...). S'està parlant de limitar l'aforament d’aquests espais per llei per poder mantenir els dos metres de distància entre persones, però de moment encara no hi ha una normativa clara. Els Estats Units no són un país excessivament normatiu, es mouen molt en l'àmbit de les recomanacions, però aquesta situació canvia molt en funció de cadascun dels estats i la seva pròpia regulació.

I quines mesures poden afectar aquelles empreses catalanes que no tenen presència física als Estats Units?

La mesura que més clarament pot afectar els negocis de les empreses catalanes ara mateix és l'impediment d'entrar al país. Actualment només poden entrar als Estats Units procedents d'Europa aquelles persones que són americanes o que tenen residència permanent al país. I precisament, pel que fa als tràmits d’aquests permisos de residència, ara mateix aquests procediments estan aturats durant 60 dies.

Aquestes mesures afecten també les mercaderies?

Pel que fa a les mercaderies, actualment no hi ha limitacions, més enllà de les possibles dificultats de transport derivades de la pandèmia. Es pot seguir exportant des de Catalunya sense cap problema i els Estats Units no estan posant cap restricció a l’entrada de productes; les limitacions només afecten ara mateix el desplaçament de persones.

"No hi ha limitacions a l'entrada de mercaderies, es pot seguir exportant des de Catalunya"

Amb totes aquestes transformacions, quines oportunitats veieu des de les Oficines d’ACCIÓ als Estats Units per a les empreses catalanes actualment?

Una qüestió molt rellevant que estem veient és el trencament de les cadenes de subministrament del sector de l’alimentació. Això és molt rellevant per a les empreses catalanes, tant per les que estan exportant als Estats Units com per les que hi estan implantades, que podran trobar oportunitats per cobrir aquests buits que s’estan generant en les cadenes de valor.

I a mitjà termini quines oportunitats poden sorgir?

A mitjà termini poden sorgir oportunitats de negoci derivades d’un nou procés d’industrialització: tornaran a implantar-se als Estats Units moltes indústries que ara es troben lluny (a la Xina, per exemple), com a conseqüència de la tendència cap al proteccionisme. La creació de noves indústries i els canvis en les cadenes de subministrament obren portes a moltes empreses catalanes des sectors com els de la maquinària industrial, que ja tenen una tradició molt important d'exportació als Estats Units. Aquest mercat percep la tecnologia catalana com un producte de molt bona qualitat i accessible a preus interessants. Serà el cas, per exemple de maquinària per al sector de l’alimentació o fins i tot del packaging.

D’altra banda, són evidents les oportunitats lligades al sector de les ciències de la vida i la biotecnologia, els serveis mèdics digitals o els equipaments mèdics. Així mateix, aquesta nova normalitat comportarà noves necessitats i, per tant, oportunitats en l’àmbit de les tecnologies aplicades al sector logístic, solucions per al teletreball o la fabricació 3D, un àmbit que a Catalunya concentra empreses interessants.

Com poden ajudar les Oficines d’ACCIÓ als Estats Units a superar els obstacles que pot trobar actualment l’empresa catalana per accedir a aquest mercat o a seguir treballant-hi?

Des de les Oficines d’ACCIÓ continuem assessorant i acompanyant moltes empreses catalanes que ja tenien projectes a Estats Units, tant les exportadores com les que hi estan ubicades. En aquests moments d’incertesa, ens estem centrant en ajudar-les a entendre totes les mesures que està posant en marxa l’administració des de diferents nivells i com se’n poden beneficiar, que és molt rellevant.

També els estem donant suport legal i molt especialment en l’àmbit laboral. També estem ajudant les empreses catalanes a entendre quina és la situació de cada sector específic, tant des de l’àmbit dels serveis com industrial. Les empreses es veuen més o menys impactades per la situació segons a quin sector es dediquin, de manera que ens centrem molt en oferir-los aquest assessorament segons les seves circumstàncies.

"Hi ha oportunitats de negoci en l'àmbit de les organitzacions multilaterals, que estan incrementant els fons que concedeixen a empreses"

I com les podeu ajudar a aprofitar les noves oportunitats?

Seguim treballant per ajudar-les a entrar al mercat, per exemple, assessorant-les per arribar a potencials clients o a detectar el millor canal de comercialització per a sectors concrets. Hem de tenir present que en aquest context, molts mecanismes que l’empresa utilitzava tradicionalment per arribar als seus clients estan desapareixent o transformant-se (com és el cas de les fires, per exemple) i des d’ACCIÓ podem cobrir aquests buits des del terreny. En aquesta línia, també estem treballant perquè cada vegada més empreses que utilitzen canals tradicionals d'arribada a clients utilitzin altres vies, com l'e-commerce, per exemple a través de marketplaces generalistes o especialitzats o treballant una estratègia digital per posicionar-se.

Tot i la situació que estem vivint, estem tenint molta demanda d'empreses de diversos sectors que continuen veient els Estats Units com un dels seus mercats prioritaris. La demanda hi és i les oportunitats també, però la recuperació, com hem comentat, serà molt diferent segons cada sector.

Addicionalment, des de les Oficines d’ACCIÓ també s’assessora les empreses catalanes per accedir als fons que ofereixen organismes multilaterals com ara el Banc Mundial o la ONU. Com s’han vist afectats aquests processos com a conseqüència de la pandèmia?

També hi ha oportunitats per a les empreses catalanes en aquest àmbit perquè aquestes organitzacions multilaterals estan incrementant els fons que concedeixen a empreses i el nombre de licitacions són similars a les que hi havia abans de la Covid-19. El que sí que hem identificat és que una gran part del seu pressupost s'està destinant a projectes que tenen a veure amb la pandèmia, tant des del punt de vista mèdic com de solucions tecnològiques. Aquest mercat no ha caigut com a conseqüència de la crisi sanitària, sinó tot el contrari. I ja hi ha empreses catalanes que se n’estan beneficiant.

Vols saber-ne més sobre les oportunitats als Estats Units? A més de Nova York i Washington DC, ACCIÓ disposa també d’oficines a Miami i Silicon Valley, des d’on cobreix la totalitat del mercat estatunidenc i dona servei a les empreses catalanes que hi fan negocis.