ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Sóc una pime, quan puc sortir a borsa?

Idees d'experts   Oriol Sans

Un model de negoci consolidat i una bona situació financera són alguns dels requisits previs d'una petita empresa que es planteja començar a cotitzar als mercats de valors.

Avui en dia si una pime es vol plantejar cotitzar a la borsa ho ha de fer als mercats alternatius, tals com el MAB (Mercat Alternatiu Borsari), l’AIM anglès o l’Alternext francès; ja que tenen uns requisits i uns costos més adaptats a la realitat i necessitats de les pimes. També haurà de tenir un pla de creixement creïble a futur, ja que quan algú compra accions ho fa perquè creu que el seu preu pujarà.

L’opció de sortir a cotitzar a un mercat alternatiu ja no és ciència ficció per a les pimes catalanes, és una opció de finançament que es posa cada vegada més sobre la taula, en paral·lel a alguns fons de capital risc i préstecs participatius, quan l’empresa té la necessitat d’enfortir els recursos permanents i finançar el creixement.

20/04/2017
Imatge

Agile Content és una de les empreses catalanes que ja ha tocat la campana del MAB. Bolsas y Mercados.

Quan

Primer de tot caldrà que l’empresari reflexioni sobre per què vol que les accions de la seva empresa passin a cotitzar a borsa. En segon lloc, com voldrà fer-ho, si únicament vol que hi cotitzin les accions o si també voldrà fer una ampliació de capital prèvia a la cotització per tal de donar entrada a nous accionistes per ampliar-ne la base accionarial i diversificar el seu finançament amb recursos permanents. En tercer lloc, cal tenir un model de negoci demostrat i consolidat així com una bona situació financera i unes expectatives de futur creïbles. Quart, cal plantejar-se si li surt a compte el compliment de tots els requisits previs i posteriors a la cotització i, finalment, el momentum del mercat o la finestra d’oportunitat.

Per què

Els motius de sortir a cotitzar a un mercat secundari són diversos, però els més rellevants són captar recursos financers addicionals, dotar de liquidat als accionistes actuals i obtenir notorietat i confiança per part dels clients, proveïdors i treballadors; així com també establir la valoració de l’empresa per part del mercat.

Dotar de liquiditat és clau pels inversors i accionistes que han confiat prèviament en l’empresa. El fet de poder vendre lliurement i convenient llurs títols al mercat és especialment valorat ja que és el que dóna sentit a l’inversor al permetre fer líquida la seva inversió. També, el fet d’obtenir rondes de finançament consecutives, ja sigui amb els accionistes actuals com amb nous que volen invertir en l’empresa, és una via sovint utilitzada per les companyies que cotitzen a la borsa. És el cas d’Agile Content, que ha finançat així l’adquisició d’altres empreses en el seu procés d’internacionalització.

Addicionalment, el fet de cotitzar en un mercat amplia el focus d’atenció en l’empresa i el seu impacte, tan per bé com per mal, reforçant-ne també la credibilitat pel fet d’haver de complir amb uns requisits i una transparència superior a la d’altres possibles competidors. Finalment, la cotització en un mercat estableix una valoració de l’empresa que podrà tenir usos addicionals a l’hora d’afrontar operacions corporatives o polítiques de remuneració dels empleats clau de l’empresa.

Com

El com sortir a cotitzar és una decisió que cal tenir pensada i en molts casos va lligada als motius de sortir a cotitzar. És diferent l’esforç requerit si tan sols passen a cotitzar les accions de l’empresa, que haver de fer prèviament una ampliació de capital. Aquesta ampliació prèvia de capital seria un procés similar al de fer una ronda de finançament amb fons de capital risc perquè requereix convèncer els possibles nous inversors (i també als antics) de les potencialitats a futur de l’empresa.

La situació financera de l’empresa al sortir a cotitzar a borsa ha de ser bona, així com també ha de tenir unes perspectives de futur engrescadores per tal que l’evolució del preu de les seves accions sigui positiu. No tindria gaire sentit sortir a cotitzar a borsa i veure com el preu de les accions i, per tant, el valor de l’empresa, tenen una tendència a la baixa.

La dimensió de l’empresa també és un fet important. Com més petita sigui una empresa, menys probabilitat hi haurà que hi hagi suficients títols cotitzant. Com menys títols cotitzant, menys liquiditat; fet que significa menor interès ja que és més difícil vendre les accions. Aquests fets són clau ja que sense ells no té sentit plantejar-se el sortir a cotitzar. Sobre això, el Xavier Casajoana, CEO de VozTelecom, explica que a part de tenir un model de negoci provat i consolidat amb història i clients, per tal de cotitzar al MAB la seva empresa va haver d’assolir una dimensió al voltant dels 10 milions de vendes anuals.

Quant triga?

Un procés com el de sortir a cotitzar no és automàtic i pot durar fins a sis mesos. Tampoc és barat, ja que requereix un temps de disseny de l’operació, de preparació de l’empresa, d’execució, de compliment i, un dels elements més importants i positius, una major professionalització de l’empresa.

Això ho remarca especialment l’Alfons Nonell-Canals, CEO de Mind the Byte, empresa bioinformàtica que té al seu pla estratègic sortir a cotitzar properament. Es necessitaran auditors, advocats i assessors, adoptar una sèrie d’acords socials, establir un rang de valoració, implementar uns procediments de transparència, reportar informació amb freqüència semestral i anual, tenir com a interlocutor un assessor registrat i un dotador de liquiditat així com altres requeriments relatius a la lliure transmissibilitat de les accions o a l’existència de paquets accionarials rellevants diferents del nucli d’accionistes majoritaris.

A més a més, aquest procés tindrà uns costos en dedicació per part dels recursos humans de l’empresa, però també en diners pel que fa al disseny de l’operació com costos recurrents al futur com serien les auditories o els costos de l’assessor registrat i de cotitzar al MAB. En el cas de VozTelecom, ja estaven acostumats a rendir comptes i va ajudar molt haver tingut àngels inversors i fons de capital risc des dels inicis de l’empresa, així com assessors amb experiència en processos de cotització.

Finalment, un altre factor importantíssim és quin és el momentum (o sentiment de mercat). Ho podríem descriure com la facilitat que té el mercat en un moment del temps per comprar les accions de les empreses que hi surten a cotitzar, ja sigui subscrivint les ampliacions de capital o no caient la cotització de les accions. Tot plegat sumat al fet que no succeeixin factors externs a la dinàmica de l’empresa, com el Brexit o eleccions que poden aturar un procés de començar a cotitzar.

Per tant, el plantejar-se sortir a cotitzar implica una decisió estratègica de l’empresa pel que fa a l’estructura financera, a la professionalització, a la notorietat, a la transparència i, sobretot, als plans de creixement futurs que, en cas de complir-se, li permetran assolir un nivell superior en la seva trajectòria.

Article original publicat a Viaempresa.

 

Tens dubtes sobre el Brexit? A través de la Oficina tècnica de barreres a la internacionalització pots resoldre totes les preguntes que tinguis sobre la nova realitat del Regne Unit i que afectin a la teva empresa. Consulta’ns!

Serveis relacionats