"Tot i que encara es vegi com una fàbrica, la Xina sobretot és un mercat"