"És vital conèixer les grans diferències entre les províncies xineses"