El Vietnam és un mercat ple d'oportunitats de negoci per invertir