Indústria editorial 2.0: tendències, oportunitats i reptes de la digitalització del llibre