ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La creació d'una spin-off com a vehicle per a la transferència de tecnologia en un entorn global

Presentacions i altres materials

Seguint amb el programa formatiu de Transferència Tecnològica, adreçat a empreses catalanes i agents TECNIO, Ignasi Costas de RCD ha desgranat la vuitena sessió de formació 'La creació d'una spin-off com a vehicle per a la transferència de tecnologia en un entorn global'.

Imatge

La sessió va estar presidida per dos grans eixos. En primer lloc, es va estudiar l'entorn jurídic de la creació d’una spin-off per a l’explotació d’un resultat de la recerca des dels centres públics, parant especial incidència en les modificacions introduïdes per la nova Llei de la Ciència. Acte seguit, es va analitzar el marc legal de la participació dels investigadors (normativa d’incompatibilitats i mesures específiques de la Llei de la Ciència), i dels centres de recerca, i la regulació de la cohabitació (Pacte de Socis) i de la transferència de la recerca pública (contracte de transferència de tecnologia).