ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

La creativitat per a generar valor

Casos d'empresa   La Caixa

«La Caixa» és actualment la primera caixa d'estalvis d'Espanya i la tercera entitat financera del país. Amb una xarxa de més de 5.500 oficines, més de 26.000 empleats i més de 10,5 milions de clients, «la Caixa» s'ha situat com una entitat líder i de referència en el sector financer espanyol.

L'activitat del Grup «la Caixa» s'orienta cap a un model de banca universal basat en l'estratègia de gestió multicanal que permet combinar d'una manera eficient la utilització de les tecnologies més avançades i la qualificació dels empleats per oferir el millor i més complet servei personalitzat al nombre més gran de clients. El Grup «la Caixa» gestiona un volum total de negoci bancari que s'eleva a més de 396.000 milions d'euros.

Idees Força

L'activitat del grup s'orienta cap a un model de banca universal basat en l'estratègia de gestió multicanal.

La combinació de les noves tecnologies i la qualificació dels empleats permeten oferir un servei personalitzat al major nombre de clients.

Canviar els objectius per reptes significa crear valor per mitjà de la creativitat.

A la necessària relació personal pròxima i humana se suma una innovació constant.

El present Pla Estratègic posa de manifest el desig de consolidació del gir social del grup, que implica potenciar fortament les activitats socials i assistencials fins assolir el 70% del pressupost el 2010.

L'aliança amb el Bank of East Asia (Hong Kong) i la compra del 20 % d'Inbursa (Mèxic) permet afrontar el desafiament de ser un grup veritablement internacional.

Pàgines relacionades