La filial no és una oficina de venda i té la seva pròpia vocació emprenedora