La nova indústria. Actualització de les dades a partir de la taula 'input-output' de Catalunya