"Amb recerca fem societats més inclusives, sostenibles i preparades"