Alta demanda de productes químics per a la indústria