Angola, un mercat amb una demanda creixent per a alimentació