Brasil importa maquinària per als sectors energètic, miner i agrícola