Creixent demanda d'equipament mèdic i subministraments