Els serveis de salut del Perú estan en plena fase de modernització