Gestió sostenible: adopció de models de gestió i tecnologies