Innovació i diferenciació per al canal farmacèutic a Itàlia