Jordània importa aproximadament el 98 % dels aliments que consumeix