L'economia del gas genera creixements del 6% per al període 2023-2026