La biotecnologia és un sector de ràpid creixement a la Xina