La gastronomia italiana, una porta d’entrada per a l’alimentació catalana