L'economia del gas genera creixements del 6 % per al període 2023-2026