Les exportacions agrícoles són crítiques per al sector exterior nacional