Les tecnologies digitals aporten 139.000 milions d'AUD anuals