ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Maquinària tecnològica per transformar la indústria

Oportunitats de negoci internacionals

Les empreses americanes productores estan a la recerca continua d'avenços tecnològics que els aportin solucions per millorar la producció, per poder seguint sent competitives internacionalment.

El baix atur i l’escassetat de mà d’obra fan que l'automatització sigui una necessitat. El conflicte comercial entre la Xina i els Estats Units, juntament amb la percepció de qualitat i innovació dels productes europeus, obre una finestra d'oportunitats per a les empreses de maquinària i béns de consum catalans. Tecnologia, innovació i sostenibilitat són les qualitats més valorades pels compradors americans.