Noves tecnologies i oferta defineixen el sector del tèxtil a Bangladesh