Oman està passant de l'energia convencional a la renovable