Oportunitat neta i provada per als cellers catalans a l'Azerbaidjan