Recepció de tecnologia i desenvolupament conjunt de recerca biotecnològica