Seu d'empreses multinacionals de TIC amb estratègia digital de l'espai