Unint forces: col·laboració amb la indústria audiovisual local