Vietnam importa més del 90 % dels dispositius mèdics