Analitzar l'entorn actual per conèixer els efectes sobre l'empresa