La creació d'una spin-off com a vehicle per a la transferència de tecnologia en un entorn global