ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l'Empresa
  • Comparteix a Linkedin
  • Imprimeix

Novetats de la normativa europea de regulació de substàncies químiques REACH

Presentacions i altres materials

REACH regula la fabricació, l'ús i la comercialització de substàncies i mescles químiques dins de l'espai econòmic europeu, amb l'objectiu de garantir la protecció de la salut humana i el medi ambient. En aquest apartat trobaràs les presentacions que es van mostrar en el marc d'una jornada per conèixer el nou termini de registres de substàncies químiques REACH 2018.

Segons la nova normativa, les empreses que fabriquin o importin de fora de la Unió Europea substàncies químiques en quantitats entre 1 i 100 tones anuals estan obligades a fer un registre de les seves substàncies abans del 31 de maig del 2018 davant l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques. Totes aquelles substàncies químiques no registrades a partir d'aquesta data no podran ser comercialitzades i es consideraran il·legals al mercat.

En aquestes presentacions trobaràs els instruments i serveis de suport per a les pimes que s'ofereixen des de diferents entitats públiques, en l'acompliment del marc normatiu REACH.

Presentacions

Pla d'impuls de les indústries de la química, l'energia i els recursos - M. Dolors Núñez (ACCIÓ)

Presentació portal Inforeach. Un servei a les empreses per facilitar l'adaptació al reglament REACH – Teresa Abella

El Reglament 1907/2006 UE (REACH). Actuacions del Departament de Territori i Sostenibilitat – Albert Avellaneda

Actuacions del Departament de Salut - Soledad García

Com pot ajudar la xarxa EEN a les PIMES amb la normativa REACH – Maria Lumbierres (ACCIÓ)

Aspectes a tenir en compte conforme a REACH – Laura Zamora

El sector químic – Dagoberto Schmid